انواع پنس ها:

پنس سر صاف .پنس سر کج.پنس والیوم.پنس 90 درجه.پنس سوپر مگاوایوم

پنس سرکج (۹۰ درجه) برای فن سازی مژه های والیوم

پنس سر صاف برای ایزوله کردن یا همان جداسازی مژه های طبیعی از هم

پنس سرکج برای جداسازی مژه ها و اکستنشن والیوم